Organizatorem warsztatów MP Fast Date® jest portal MeetingPlanner.pl adresowany do przedstawicieli branży spotkań. Misją platformy jest dostarczanie rzetelnej informacji, wdrażanie narzędzi wspierających proces organizacji wydarzeń, a także inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska.

MeetingPlanner.pl jest organizatorem konkursów MP Power Awards® i Kreatywny Roku Branży Eventowej, branżowego meczu MP Legia Cup, spotkań B2B i wizyt studyjnych jak MP MICE Tour®, MP Fast Date® oraz wydawcą publikacji, których tematyka dotyczy branży spotkań jak „Prawo w eventach” czy „Leksykon przemysłu spotkań”.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla wszystkich firm pragnących zwiększyć rozpoznawalność swojej marki w branży, oferując usługi z zakresu reklamy online, PR i live marketingu.

www.meetingplanner.pl | www.mppowerawards.com

Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30
00-019 Warszawa
tel. 503 935 882
e-mail: biuro@meetingplanner.pl

 

 
Zaufali nam: